Stickat i Gällstad sedan 1946

I den egna fabriken i Gällstad stickas idag hela 90% av all produktion. Där finns också design & utveckling, mönstergradering, brodyrservice samt en sömnadsavdelning för mindre serier och prover.

Den produktion som inte sker i egen fabrik äger rum hos partnerföretag i Europa. Tillverkningen i Sverige och Europa innebär ökad kontroll, snabba ledtider, flexibel produktion samt kortare transporter, något som i sin tur leder till en lägre miljöpåverkan.
Vi vill behålla full kontroll, från valet av garn och tråd ända fram till det färdiga plagget.

Vi besitter en lång historia och kunskap som har gått i arv i flera generationer. Kompentensen inom företaget samt nya maskiner och ny teknologi möjliggör en aldrig avstannande utveckling.