Logo_mobilversion_sidhuvud

Vårt ansvar

Vi är ett litet företag, men tar ett stort ansvar för hur vi agerar, hur vi jobbar och vem vi jobbar med, allt för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Vi tillverkar långlivade plagg med en tidlös design och till väldigt hög grad i naturliga och miljövänliga material, detta resulterar i kläder som kan bäras i flera år och som värmer både kropp & själ.

Hållbarhet hela vägen

Hållbarhet och hållbart mode är två väl använda begrepp idag inom klädindustrin, men hur de tolkas och används är väldigt olika. För många stannar det vid att välja en hållbar fiber eller ett miljövänliga material. För oss spänner begreppet över hela tillverkningskedjan, vi väljer att jobba med hållbara och naturliga material, men vi är ju också närproducerande, då vi tillverkar lokalt i den egna fabriken i Gällstad och hos partners i Europa. Vi har kontroll på och insyn i hela kedjan,  vi vet vad plaggen är tillverkade av eftersom vi själva gör inköpen, vi vet att arbetsmiljön är god och att krav och lagar efterlevs.

Bra kan ju alltid bli bättre och vi jobbar ständigt med att förbättra process, arbetssätt och rutiner som på något sätt kan bidra till en bättre och mer välmående planet för generationerna som följer.

Närproducerat

Vi har drivit egen tillverkning sedan starten 1946 och det vi inte tillverkar själva i vår fabrik i Gällstad tillverkas hos betrodda partners i Europa, främst Baltikum. Vi har en transparent relation med våra partners som gör att vi vet att de efterlever alla lagstadgade krav både när det kommer till arbetsvillkor och miljö.

Egen tillverkning och tillverkande partners i Europa innebär en stor flexibilitet, där vi kan producera efter order utan att behöva spekulera och riskera överproduktion. Istället för att spekulera och producera för mycket med stora lager och överbliven produktion som följd, möjliggör våra korta ledtider och vår flexibla produktion oss att dra igång fler mindre produktionsomgångar istället.

Att ha tillverkning i Sverige och Europa innebär också kortare avstånd och transporter och på så vis även en dirkekt effekt och mindre belastning på miljön.

Vill du läsa mer om vår omtanke, miljö, ansvar och vårt hållbara fokus finns mer information att ladda ner och läsa i dokumentet till höger.