Stickat i Gällstad

 

Vi har drivit egen tillverkning sedan starten 1946 och det vi inte tillverkar själva i vår fabrik i Gällstad tillverkas hos betrodda partners i Europa, främst Baltikum. Vi har en transparent relation med våra partners som gör att vi vet att de efterlever alla lagstadgade krav både när det kommer till arbetsvillkor och miljö.

Egen tillverkning och tillverkande partners i Europa innebär en stor flexibilitet, där vi kan producera efter order utan att behöva spekulera och riskera överproduktion. Istället för att spekulera och producera för mycket med stora lager och överbliven produktion som följd, möjliggör våra korta ledtider och vår flexibla produktion oss att dra igång fler mindre produktionsomgångar istället.

Att ha tillverkning i Sverige och Europa innebär också kortare avstånd och transporter och på så vis även en direkt effekt och mindre belastning på miljön.

Vill du läsa mer om vår omtanke, miljö, ansvar och vårt hållbara fokus finns mer information att ladda ner och läsa i dokumentet nedan.

Stickat i Gällstad sedan 1946


Populära artiklar