Integritetspolicy

GDPR – SÄKER HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag inom EU som gäller från 25 maj 2018 och som ersätter PUL (Personuppgiftslagen). GDPR reglerar all form av informationsbehandling knutet till en person. Syftet är att ytterligare stärka skyddet av persondata. Vi på Ivanhoe har uppdaterat vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar personuppgifterna och gör det tydligare för er hur ni tillvaratar era rättigheter.

INTEGRITETSPOLICY

Vi, Ivanhoe AB, sparar endast kontaktuppgifter för kunder och deras kontaktperson för att kunna hantera vår handelsrelation, att kunna leverera varor samt följa bokföringslagen.

Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredje part såvida det inte finns ett legitimt skäl. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla kundens beställning eller leverans.

För att kunna hjälpa våra kunder finns ett register på vår hemsida dit slutkunder kan vända sig för att köpa våra produkter. Endast uppgifter med butiksnamn, ort, telefonnummer och i vissa fall web-adress visas. Information om våra kunder delas annars inte ut till annan part utanför företaget som för t.ex. marknadsföring.

Ivanhoes kundregister uppdateras årligen och de kunder som av någon anledning slutar tas bort från registret men sparas i den mån den behövs för att följa lagar och regler.

Om den registrerade önskar att veta vilka uppgifter vi har eller önskar att inte finnas med i vårt register vänligen kontakta oss.

Ivanhoe AB sparar e-post för att kunna hantera nödvändig information för hantering av kundrelationer och orders. Inga övriga personliga uppgifter används till marknadsföring eller liknande. Då relationen av någon anledning avslutas och informationen inte längre behövs rensas denna e-post bort.

Om mottagaren/avsändaren av någon anledning vill veta vad vi har för information om denne eller vill bli borttagen vänligen kontakta oss på info@ivanhoe.se.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier, (såsom t.ex. Facebook eller Instagram) kan Ivanhoe komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner med leverantören av densamma.